Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van inkspiredbypommeline.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door INKspired By Pommeline. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Identiteit van de ondernemer

Pommeline Tillière
handelend onder de naam/namen: INKspired By Pommeline 

Bezoekadres:
Gentsesteenweg 274
9320 Erpe-Mere
Telefoonnummer: +32 053 40 07 60
E-mail: via dit formulier
Btw-identificatienummer: BE0659901985

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INKspired By Pommeline is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij INKspired By Pommeline.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met INKspired By Pommeline te mogen claimen of te veronderstellen.

INKspired By Pommeline streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. INKspired By Pommeline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van inkspiredbypommeline.be op deze pagina.

Info

Gentsesteenweg 274, 9420 Erpe-Mere

053 40 07 60

info@inkspiredbypommeline.be

Dinsdag – Zaterdag van 12:00 tot 18:00

Enkele links

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.